- Là AZMarketing!

01 —

Tầm nhìn - Sứ mệnh

AZM

TẦM NHÌN

Lấy trọng tâm là Marketing, AZMarketing mong muốn xây dựng một hệ sinh thái đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

SỨ MỆNH

Sử dụng năng lực Marketing chuyên nghiệp để hỗ trợ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

02 —

Giá trị cốt lõi
TÂM

AZMarketing luôn đặt chữ TÂM lên đầu, coi đây là nền tảng quan trọng nhất cho mọi hoạt động của mình

TÍN

AZMarketing coi chữ TÍN là tôn chỉ hành động và cam kết thực hiện đúng như những gì đã hứa

TRÍ

AZMarketing tin TRÍ là nền tảng căn bản cho sự phát triển tổng thể của doanh nghiệp

SÁNG

AZMarketing tin SÁNG TẠO là phương pháp tối ưu nhất để mang đến lợi ích tối đa cho khách hàng và tạo ra dấu ấn riêng cho mình

03 —

Working With

Clients

04 —

Know Us

Team

A multi-disciplinary team of creators.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

NGUYEN TRUNG DUC

CCO

LE DUY QUANG

CEO

LE DUC

CMO

QUAN GIA HOANG

Senior Marketing Manager

NGUYEN HAI LANG

CTO

PHAM LOAN

Senior Marketing Manager